Nowości

NOWOŚĆ W SPRZEDAŻY OD 1.02.2023

Zeszyt 4G  ISBN 978-83-61915-87-4: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 40+4, cena detaliczna 34,90

nakład 100 egz. ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Zeszyt 5H-J

Zeszyty Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944 obejmują swoim zasięgiem fotografów obecnego województwa opolskiego.

            Podstawą źródłową tego katalogu są zdjęcia. Pokazują one warsztat   fotografa, sprzęt, stosowaną technikę, winiety i materiały jakich używał, sposób ustawiania modela, osoby najczęściej fotografowane, mówią też wiele o zmieniających się zwyczajach i obowiązującej modzie.

            Poszczególne omówienia są niejednakowe, w większości pobieżne i tylko sygnalizujące, gdzie przebywał dany fotograf, inne są w miarę obszerne, w przypadkach, gdy istotne lub ciekawe epizody nie były dotąd  znane, są odkrywcze, prostują lub uzupełniają wcześniejsze dane.      W sumie w kolejno wydawanych zeszytach będzie odnotowanych ponad 500 alfabetycznie ułożonych nazwisk fotografów

            Redakcja prosi czytelników i znawców tematu o nadsyłanie uwag lub uzupełnień do wydawanych zeszytów, pominięte nazwiska fotografów znajdą się w końcowym zeszycie w uzupełnieniach i sprostowaniach.

NOWOŚĆ W SPRZEDAŻY OD 1.02.2023

Zeszyt 4G  ISBN 978-83-61915-86-7: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 20+4, cena detaliczna 29,90

nakład 100 egz. ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Zeszyt 4G

Zeszyty Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944 obejmują swoim zasięgiem fotografów obecnego województwa opolskiego.

            Podstawą źródłową tego katalogu są zdjęcia. Pokazują one warsztat   fotografa, sprzęt, stosowaną technikę, winiety i materiały jakich używał, sposób ustawiania modela, osoby najczęściej fotografowane, mówią też wiele o zmieniających się zwyczajach i obowiązującej modzie.

            Poszczególne omówienia są niejednakowe, w większości pobieżne i tylko sygnalizujące, gdzie przebywał dany fotograf, inne są w miarę obszerne, w przypadkach, gdy istotne lub ciekawe epizody nie były dotąd  znane, są odkrywcze, prostują lub uzupełniają wcześniejsze dane.      W sumie w kolejno wydawanych zeszytach będzie odnotowanych ponad 500 alfabetycznie ułożonych nazwisk fotografów

            Redakcja prosi czytelników i znawców tematu o nadsyłanie uwag lub uzupełnień do wydawanych zeszytów, pominięte nazwiska fotografów znajdą się w końcowym zeszycie w uzupełnieniach i sprostowaniach.

Zeszyt 3C-F  ISBN 978-83-61915-85-0, nakład 100 egz.
Zeszyt 2B  ISBN 978-83-61915-84-3, nakład 100 egz.
Zeszyt 1A  ISBN 978-83-61915-83-6, nakład 100 egz.

NOWOŚĆ W SPRZEDAŻY OD 14.12.2022

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944.

Opracowanie przedstawia fotografów zawodowych i amatorów w latach 1839-1944 związanych ze Śląskiem Opolskim (tu w rozumieniu jako obszar tożsamy z woj. opolskim).
             Podstawą źródłową tego katalogu są zdjęcia. Pokazują one warsztat   fotografa, sprzęt, stosowaną technikę, winiety i materiały jakich używał, sposób ustawiania modela, osoby najczęściej fotografowane, mówią też wiele o zmieniających się zwyczajach i obowiązującej modzie. Dodatkowym źródłem, z którego czerpano, były pocztówki, ogłoszenia w gazetach, dane z ksiąg adresowych, parafialnych, telefonicznych i urzędów stanu cywilnego. Są też nazwiska fotografów, do których autor dotarł i zamieścił tylko na podstawie znanej mu literatury innych autorów. Praca ta nie zawiera obszernych biografii, gdyż te można znaleźć w opracowaniach innych autorów.

W kolejno wydawanych zeszytach znajdzie się ponad 500 alfabetycznie ułożonych nazwisk fotografów, miejsce, w którym przebywali, data lub daty pobytu, a także nowe, nieznane dotychczas informacje.

Zeszyt 1A  ISBN 978-83-61915-83-6: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 24+4, cena detaliczna 29,90

Zeszyt 2B  ISBN 978-83-61915-84-3: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 44+4, cena detaliczna 34,90

Zeszyt 3C-F  ISBN 978-83-61915-85-0: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 28+4, cena detaliczna 29,90

NOWOŚĆ W SPRZEDAŻY OD 14.12.2022

ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

NOWOŚĆ W SPRZEDAŻY OD 21 CZERWCA 2022

Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, Tom XVIII

Autor: Stanisław Sławomir Nicieja

W tym najobszerniejszym ze wszystkich wydanych dotychczas tomie „Kresowej Atlantydy” autor przedstawia siedem miejscowości: garnizonowy Włodzimierz Wołyński, Sarny – torfową stolicę, Uściług – jako granicę cywilizacji, cukrowo-miodowy Mizocz, Zdołbunów – miasteczko na wołyńskim rozdrożu i magnacką stolicę – Ostrów. Ostatnim opisanym miastem jest Berdyczów, kojarzony zwykle z powiedzeniem „pisz na Berdyczów” oraz słynnymi na całą Europę jarmarkami. To także trzecie sławne sanktuarium maryjne Rzeczypospolitej, bastion konfederatów barskich, miejsce urodzenia wybitnego pisarza Josepha Conrada, którego aż cztery powieści znalazły się wśród 100 najlepszych książek literatury światowej. Tom XVIII jest bogato ilustrowany, a  indeks liczy ponad 1000 nazwisk.

Format B5, oprawa twarda szyta, druk kolorowy na papierze kredowym, stron 368, cena 94,50zł ISBN 978-83-61915-81-2

Tytuł: Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych Tom XVII Twierdze Rzeczypospolitej

Autor: Stanisław Sławomir Nicieja

W XVII tomie „Kresowej Atlantydy” autor koncentruję swą uwagę na twierdzach kresowych, które broniły granic Rzeczypospolitej Obojga Narodów przed inwazją Turków i Tatarów. Potężne mury tych fortec oraz obecność stacjonujących tam załóg wojskowych dawały okolicznej ludności poczucie bezpieczeństwa w czasach jakże częstych inwazji i wojen. I choć od wielu pokoleń te twierdze są poza granicami państwa polskiego, to weszły do polskiej legendy narodowej oraz literatury pięknej, a ich nazwy: Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Jazłowiec i Trembowla są ciągle obecne w polskim dyskursie historycznym i myśleniu o przeszłości narodu. Tom ten jak zawsze jest bogato ilustrowany, a w tekście  czytelnik znajdzie ponad 1000 postaci.

Format B5, oprawa twarda szyta, druk kolorowy na papierze kredowym, stron 296 cena 74,00 zł

ISBN 978-83-61915-79-9

Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XVI

Autor: Stanisław Sławomir Nicieja

XVI tom „Kresowej Atlantydy” przedstawia historię czterech niedużych miejscowości: Bolechowa – miasta leśników, tartaków i drwali: Świrza – gdzie była rezydencja rodowa znanych polskich rodów Krzeczunowiczów i Komorowskich; oraz Wełdzirza i Chocina – dziś zapomnianych przez Boga i ludzi wsi, a niegdyś tętniących życiem i zadziwiających mnogością talentów ich mieszkańców. To stamtąd wywodzą się m.in. Bolesław Wieniawa-Długoszowski – pierwszy ułan Rzeczypospolitej, kolorowy ptak epoki i tragiczny samobójca; Mieczysław Kozar-Słobódzki – twórca legendarnych pieśni legionowych, m.in. „Rozkwitały pąki białych róż”; Irena Komorowska – malarka, żona dowódcy Armii Krajowej; Marcella Sembrich-Kochańska – największa polska diwa operowa, gwiazda Metropolitan Opera; i Kazimiera Alberti – pisarka, przyjaciółka Witkacego.

To o nich i o dziesiątkach innych osób prof. Stanisław Nicieja snuje barwną opowieść, ozdobioną unikatowymi fotografiami. Ukazuje też, jak polscy leśnicy bronili pięknych lasów bezlitośnie eksploatowanych przez austriackich zaborców.

ISBN 978-83-7395-911-8 Format B5, stron 288, druk kolorowy na papierze kredowym, cena detaliczna 69,00 zł

Historia fotografii tatrzańskiej. Mistrzowie obiektywu 1859-1939

Autor: Irena i Jarek Majcher Bogusław Szybkowski

 Album jest najbardziej kompletnym przeglądem artystów sztuki fotograficznej, którzy zmierzyli się z obrazowaniem Tatr do 1939 roku. Ponad 420 fotografów, ponad 160 szczegółowych sylwetek, ponad 400 zdjęć. Pierwsze fotografie Zakopanego i Kuźnic, pierwsze obrazy przestrzenne z Tatr, pierwsze kolorowe zdjęcia Tatr. Fotografie Tatr ze szklanych negatywów, fotografie Tatr bezpośrednio z odbitek, fotografie Tatr z archiwalnych czasopism. Tatrzańskie zdjęcia nieznanych autorów, tatrzańskie pocztówki, tatrzańskie zdjęcia lotnicze. Czytelnik znajdzie również informacje o  wynalazcach fotografii oraz szczegóły techniczne aparatów i materiałów światłoczułych, używanych do fotografowania Tatr od 1859 do 1939 roku.

ISBN 978-83-61915-77-5 Format A4, stron 240, druk kolorowy na papierze kredowym. Nakład 350 egz., cena detaliczna 139,00 zł

ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XV

Autor: Stanisław Sławomir Nicieja

W XV tomie „Kresowej Atlantydy” autor zawędrował na drugi biegun Kresów. Jeśli Lwów – miasto o wyjątkowym znaczeniu w kulturze polskiej możemy uznać za biegun południowy, to Wilno – o podobnej pozycji w polskiej historii – możemy nazwać biegunem północnym. Pomiędzy tymi dwoma metaforycznymi biegunami zamknięte są dzieje polskich Kresów Wschodnich. O Wilnie powstało dziesiątki książek, tysiące artykułów, wierszy i wspomnień. Nicieja potraktował temat bardzo oryginalnie – tak nikt dotychczas nie uczynił. Przedstawiając dzieje Wilna, autor zderzył ze sobą frontalnie tak różne i tak odmiennie zapisane w historii postacie,  jak choćby Józef Piłsudski i Feliks Dzierżyński, Stanisław Cat-Mackiewicz i Witold Hulewicz, Czesław Miłosz i Jerzy Putrament, Leopold Tyrmand, Franciszek Walicki i Tadeusz Konwicki.

Tom bogato ilustrowany, format B5, oprawa twarda szyta, stron 336 na papierze kredowym, druk kolorowy, sugerowana cena detaliczna 69,00 zł

Opole 1860-1945. Katalog fotografii

Autor: Bogusław Szybkowski

Książka ta, będąca katalogiem opolskich fotografów, obejmuje najpiękniejszy 85-letni   (1860-1945) okres czarno-białej fotografii. Każda ówczesna uroczystość wymagała wizyty u fotografa, a z czasem sami fotografowie zaczęli wychodzić ze swoich w większości wykwintnych atelier i fotografować w plenerze. Przedstawione w katalogu zdjęcia przykuwają wzrok i ukazują nam nie tylko zmieniającą się modę u pań: krynoliny, gorsety, „pufy” i „gołębie ogony” przy sukniach, a kapelusze „ogrody” na głowach, u panów: fraki, surduty, laski, cylindry i meloniki. Ukazują również zmieniające się miasto, jego budynki, wnętrza restauracji i kawiarni, a także imprezy sportowe i manifestacje polityczne. Katalog w zamiarze swoim miał przedstawić wszystkich fotografów z lat 1860-1945, zarówno tych, którzy bawili w Opolu tylko przejazdem, jak i tych, którzy prowadzili swoje zakłady przez kilkadziesiąt lat. Znalazło się ich w książce dziewięćdziesięciu w tym amatorzy. W książce tej po raz pierwszy opublikowana jest pełna biografia Alfreda „Hauptmanna”  Böhmera, pierwszego niemieckiego artysty fotografa, który 10 lat mieszkał i pracował w Opolu. Pierwszy raz jest też zamieszczona pełna biografia Johanna i Augusta Katzbachów. Są też nowo odkryci fotografowie, którzy pracowali w Opolu i nowe jeszcze nigdzie nie publikowane zdjęcia.

Format B5, str. 192, papier kredowy, druk kolorowy, sugerowana cena detaliczna 59,00 zł ISBN 978-83-61915-75-1

ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Kresowa Atlantyda.
Historia i mitologia miast kresowych. Tom XIV

Autor: Stanisław Sławomir Nicieja

Stanisław Nicieja w tomie XIV postanowił wrócić do Stanisławowa i napisać nową wersję jego dziejów – poprawioną, poważnie poszerzoną i z nową ikonografią. Dwa kolejne miasta, na których autor skoncentrował swą uwagę w tym tomie, to Zabłotów i Buczacz, a także otaczające je duże wsie – Ilińce, Trójca  i Chlebiczyn. Zabłotów był klasycznym sztetlem na galicyjskiej prowincji i wszedł do historii dzięki słynnej fabryce papierosów i cygar oraz imponującemu mostowi na Prucie – „cudowi architektury transportowej”. Autor w swojej niekończącej się Kresowej Atlantydzie szczególnie skupia się na ludziach, którzy tam mieszkali – fragment wstępu do tego tomu najlepiej oddaje myśl autora:  „W Stanisławowie, Zabłotowie i Buczaczu na przestrzeni wieków żyło setki tysięcy ludzi i nie sposób przywołać wszystkich, którzy tworzyli historię i koloryt tych miast. Po większości z tych ludzi nie pozostał najmniejszy ślad ich istnienia i nikt ich już nie przywoła, choćby był najgenialniejszym historykiem z najlepszym warsztatem naukowym. Iluż było tych, którzy z syberyjskich lodowni nie wyszli, nie doszli, nie zdążyli na odchodzący pociąg, nie dopchali się do wypełnionego po granice możliwości wagonu i zostali na zawsze, pozbawieni nawet nadziei, że ktoś kiedyś wymieni choćby ich nazwisko!” Ale w „Kresowej Atlantydzie” autorowi często udaje się wydobyć ich z otchłani zapomnienia. 

Tom bogato ilustrowany, format B5, oprawa twarda szyta, stron 312 na papierze kredowym, druk kolorowy, sugerowana cena detaliczna 79,80 zł

ISBN 978-83-61915-74-4