Publikacje

NOWOŚĆ W SPRZEDAŻY OD 6 LUTEGO 2024 R.

Autor: Stanisław Sławomir Nicieja

Tytuł: Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, Tom XX

W jubileuszowym dwudziestym tomie opisane są trzy miejscowości kresowe: Równe, Janowa Dolina i Korzec. Dowiadujemy się w nich o magnackich zabawach, o siłaczu „Czerwona maska”, rtęciowej maści, bazaltowych autostradach, koreckiej porcelanie oraz o wielu innych biografiach i opowieściach.

Tom ten jest ostatnim w serii „Kresowa Atlantyda” wydanym w Wydawnictwie MS Opole. Dziękujemy za dotychczasowe przychylne recenzje dotyczące edytorstwa wydawanych przez nas książek. 

Format B5, oprawa twarda szyta, druk kolorowy na papierze kredowym, stron 312, cena 94,50zł

ISBN 978-83-67669-08-5

NOWOŚĆ w sprzedaży od 15.09.2023

Autor: Barbara Giedrojć

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944, Max Glauer

Przez pierwsze 100 lat istnienia fotografii (1839-1939) przez Opole przewinęło się ponad 80 zawodowych fotografów – wśród nich zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje Max Glauer (1867 Wrocław – 1935 Opole),  któremu poświęcony jest w całości ten zeszyt. Znajdziemy w nim kilka nieznanych dotąd faktów z jego życia oraz część niepublikowanych dotąd fotografii, znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu.

Książka została wydana w nakładzie 100 egzemplarzy numerowanych z okazji 130 rocznicy otwarcia w Opolu fotograficznego atelier  Maxa Glauera.

 ISBN 978-83-67669-06-1, format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 44+4 cena detaliczna 37,80

ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Autor: Günter Hauptstock

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Atelier Dietrichów w Głogówku (Oberglogau)

Pozycja w języku niemieckim i polskim o działalności przez blisko 70 lat w Głogówku rodziny fotografów Dietrichów – Gustava, jego żony Berty, trzech córek: Bianki, Elfriedy, Katheriny i syna Ericha. Autor urodzony w Głogówku w 1940 r. jest wybitnym znawcą lokalnej historii. Wcześniej w polskim tłumaczeniu ukazały się dwie obszerne jego książki pt. „Z dziejów Głogówka” w 2009 r. i „Mój Głogówek” w 2016 r.

SBN 978-83-67669-05-4, format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 24+4

Nakłąd: 100 egz. numerowanych

Sugerowana cena detaliczna 29,90

ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

NOWOŚĆ w sprzedaży od 28.06.2023 ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

nakład zeszytów po 100 egz. Całość w ozdobnym twardym etui w nakładzie 50 kompletów,

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944, komplet od A do Z

Komplet 11 zeszytów w ozdobnym etui, które przedstawiają  fotografów działających  na Śląsku Opolskim do 1944 roku. Zeszyty zawierają 587 haseł i 560 nazwisk fotografów oraz 1100 wykonanych przez nich zdjęć.  Świadczy to o bogactwie fotografii i kreatywności dawnych artystów, którzy działali na Opolszczyźnie. W zeszytach obok zawodowych fotografów znajdziemy wiele nazwisk amatorów, które przeważnie były pomijane w tego typu opracowaniach, a wykonane przez nich fotografie mają oprócz  walorów dokumentalnych dużą wartość artystyczną.  Niech to będzie dla wielbicieli fotografii i badaczy lokalnej historii przyczynkiem do dalszych poszukiwań i opracowania ich biogramów.

ISBN 978-83-67669-04-7, format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 412 (368+44), cena 369,00

ISBN 978-83-67669-03-0, format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 44+4, cena detaliczna 34,90

nakład 100 egz. ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS.

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Zeszyt 11T-Z

To ostatni zeszyt przedstawiający  fotografów działających  na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. W sumie w kolejno wydawanych zeszytach odnotowano ich ponad pięćset. 

Dla wielbicieli fotografii ten swoisty katalog zdjęć i nazwisk ich twórców powinien stanowić wstęp do własnych poszukiwań. Nierzadko zdarzało się, że zawodowy fotograf nie reklamował się,  a dowiedzieliśmy się tylko o jego istnieniu z zachowanej fotografii, jak choćby Liborius w Prudniku, lub Ober w Brzegu. W zeszytach znajdziemy wiele nazwisk amatorów, których zdjęcia znalazły się w wydawanych powszechnie lokalnych kalendarzach, może to być przyczynkiem do poszukiwań i opracowania ich biogramów.

ISBN 978-83-67669-02-3, format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 40+4, cena detaliczna 34,90

nakład 100 egz. ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS.

ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS.

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Zeszyt 10S

W tym zeszycie wyróżniają się nazwiska trzech fotografów światowego formatu, których zdjęcia publikowano w renomowanych albumach i encyklopediach.

Max Steckel  był prekursorem fotografii ilustrujących wnętrza hut i kopalń, a jego cykl  zdjęciowy „Czarne diamenty” wszedł na stałe do annałów światowej fotografii. Był także fotografem dzikich zwierząt – pierwszy na świecie sfotografował dziko żyjące kozice w Tatrach. Związany z Opolszczyzną fotografował w Tułowicach i Sławięcicach, a od 1941 r. mieszkał w Łosiowie koło Brzegu.

Hans Stephainsky, nadleśniczy z Tułowic, pisarz i fotograf zwierząt, szczególnie znany z unikalnych zdjęć susłów z Łambinowic, drukowanych m.in. w trzytomowej światowej encyklopedii zwierząt.

Max Seidel – jego zdjęcie lądujących bocianów do gniazda na dachu kościoła w Kościerzycach k/Brzegu zdobyło I nagrodę na najpiękniejsze zdjęcie przyrodnicze  w wielkim konkursie Kodaka w 1932 r. (pula nagród 100 tys. $).

ISBN 978-83-67669-01-6, format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 16+4, cena detaliczna 27,90

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Zeszyt 9R

Ten swoisty leksykon fotografów pokazuje przede wszystkim ich dorobek – zdjęcia. Nie biogramy są tu najważniejsze, tylko to, co po sobie zostawili – fotografie. Jedne są przeciętne, słabe, tak pod względem techniki jak i walorów estetycznych, inne cechuje wielki kunszt, wyczucie światła i modela. Część zdjęć ma walory dokumentacyjne – pokazują czynności i modę w określonym przedziale lat. Znajdujemy też zdjęcia, które stały się małymi dziełami sztuki i które chętnie umieścilibyśmy na ścianach mieszkań. Dla tych fotografii warto było przedstawić ich autorów często zupełnie już zapomnianych. Ciekawostką jest, że znakomitych fotografów znajdujemy nieraz w małych wioskach, jak choćby Florka w Czarnowąsach, Göbela w Gielczycach lub Meistera w Bąkowie k/Kluczborka

nakład 100 egz. ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS.

Autor: Stanisław Sławomir Nicieja

Tytuł: Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, Tom XIX

Dziewiętnasty tom zawiera historię czterech miast kresowych: Żółkwi, Mostów Wielkich, Brodów i Czortkowa oraz kilkadziesiąt biografii niezwykłych mieszkańców tamtej krainy, w tym polskiego zdobywcy Kremla – hetmana Stanisława Żółkiewskiego, światowej sławy twórców: Józefa Rotha – pisarza i Wojciecha Kilara – kompozytora, piewcy Lwowa – Jerzego Janickiego czy matki psychologa Zygmunta Freuda. Jest tam też przedstawiona historia słynnej szkoły policyjnej w Mostach Wielkich oraz losy jej wychowanków, a także ostra polemika z głosicielami tezy o „polskich kolonizatorach” na Kresach.

Format B5, oprawa twarda szyta, druk kolorowy na papierze kredowym, stron 320, cena 94,50zł

ISBN 978-83-61915-92-8

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Zeszyt 8O-P

Zeszyt 8O-P  ISBN 978-83-61915-90-4, format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 24+4, cena detaliczna 29,90

Zeszyt 8O-P z futerałem na zakupione wcześniej zeszyty i docelowo na następne (w planie jeszcze 2) ISBN 978-83-61915-91-1 :cena detaliczna 39,90.

ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Nakład łączny 100 egz.

Zeszyt 7L-N  ISBN 978-83-61915-89-8: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 48+4, cena detaliczna 37,80

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Zeszyt 7L-N

Ten swoisty leksykon fotografów pokazuje przede wszystkim ich dorobek – zdjęcia. Nie biogramy są tu najważniejsze, tylko to, co po sobie zostawili – fotografie. Jedne są przeciętne, słabe, tak pod względem techniki jak i walorów estetycznych, inne cechuje wielki kunszt, wyczucie światła i modela. Część zdjęć ma walory dokumentacyjne – pokazują czynności i modę w określonym przedziale lat. Znajdujemy też zdjęcia, które stały się małymi dziełami sztuki i które chętnie umieścilibyśmy na ścianach mieszkań.  Dla tych fotografii warto było przedstawić ich autorów często zupełnie już zapomnianych. Ciekawostką jest, że znakomitych fotografów znajdujemy nieraz w małych wioskach, jak choćby Florka w Czarnowąsach, Göbela w Gielczycach lub Meistera w Bąkowie k/Kluczborka.

nakład 100 egz. ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS  

Zeszyt 6K  ISBN 978-83-61915-88-1: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 40+4, cena detaliczna 34,90

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Zeszyt 6K

Ten swoisty leksykon fotografów pokazuje przede wszystkim ich dorobek – zdjęcia. Nie biogramy są tu najważniejsze, tylko to, co po sobie zostawili – fotografie. Jedne są przeciętne, słabe, tak pod względem techniki jak i walorów estetycznych, inne cechuje wielki kunszt, wyczucie światła i modela. Część zdjęć ma walory dokumentacyjne – pokazują czynności i modę w określonym przedziale lat. Znajdujemy też zdjęcia, które stały się małymi dziełami sztuki i które chętnie umieścilibyśmy na ścianach mieszkań.  Dla tych fotografii warto było przedstawić ich autorów często zupełnie już zapomnianych. Ciekawostką jest, że znakomitych fotografów znajdujemy nieraz w małych wioskach, jak choćby Florka w Czarnowąsach, Göbela w Gielczycach lub Meistera w Bąkowie k/Kluczborka.  

nakład 100 egz. ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Zeszyt 5H-J  ISBN 978-83-61915-87-4: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 40+4, cena detaliczna 34,90

nakład 100 egz. ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Zeszyt 5H-J

Zeszyty Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944 obejmują swoim zasięgiem fotografów obecnego województwa opolskiego.

            Podstawą źródłową tego katalogu są zdjęcia. Pokazują one warsztat   fotografa, sprzęt, stosowaną technikę, winiety i materiały jakich używał, sposób ustawiania modela, osoby najczęściej fotografowane, mówią też wiele o zmieniających się zwyczajach i obowiązującej modzie.

            Poszczególne omówienia są niejednakowe, w większości pobieżne i tylko sygnalizujące, gdzie przebywał dany fotograf, inne są w miarę obszerne, w przypadkach, gdy istotne lub ciekawe epizody nie były dotąd  znane, są odkrywcze, prostują lub uzupełniają wcześniejsze dane.      W sumie w kolejno wydawanych zeszytach będzie odnotowanych ponad 500 alfabetycznie ułożonych nazwisk fotografów

            Redakcja prosi czytelników i znawców tematu o nadsyłanie uwag lub uzupełnień do wydawanych zeszytów, pominięte nazwiska fotografów znajdą się w końcowym zeszycie w uzupełnieniach i sprostowaniach.

Zeszyt 4G  ISBN 978-83-61915-86-7: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 20+4, cena detaliczna 29,90

nakład 100 egz. ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Zeszyt 4G

Zeszyty Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944 obejmują swoim zasięgiem fotografów obecnego województwa opolskiego.

            Podstawą źródłową tego katalogu są zdjęcia. Pokazują one warsztat   fotografa, sprzęt, stosowaną technikę, winiety i materiały jakich używał, sposób ustawiania modela, osoby najczęściej fotografowane, mówią też wiele o zmieniających się zwyczajach i obowiązującej modzie.

            Poszczególne omówienia są niejednakowe, w większości pobieżne i tylko sygnalizujące, gdzie przebywał dany fotograf, inne są w miarę obszerne, w przypadkach, gdy istotne lub ciekawe epizody nie były dotąd  znane, są odkrywcze, prostują lub uzupełniają wcześniejsze dane.      W sumie w kolejno wydawanych zeszytach będzie odnotowanych ponad 500 alfabetycznie ułożonych nazwisk fotografów

            Redakcja prosi czytelników i znawców tematu o nadsyłanie uwag lub uzupełnień do wydawanych zeszytów, pominięte nazwiska fotografów znajdą się w końcowym zeszycie w uzupełnieniach i sprostowaniach.

NOWOŚĆ w sprzedaży od 14.12.2022

Autor: Bogusław Szybkowski

Tytuł: Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944

Opracowanie przedstawia fotografów zawodowych i amatorów w latach 1839-1944 związanych ze Śląskiem Opolskim (tu w rozumieniu jako obszar tożsamy z woj. opolskim).
Podstawą źródłową tego katalogu są zdjęcia. Pokazują one warsztat fotografa, sprzęt, stosowaną technikę, winiety i materiały jakich używał, sposób ustawiania modela, osoby najczęściej fotografowane, mówią też wiele o zmieniających się zwyczajach i obowiązującej modzie. Dodatkowym źródłem, z którego czerpano, były pocztówki, ogłoszenia w gazetach, dane z ksiąg adresowych, parafialnych, telefonicznych i urzędów stanu cywilnego. Są też nazwiska fotografów, do których autor dotarł i zamieścił tylko na podstawie znanej mu literatury innych autorów. Praca ta nie zawiera obszernych biografii, gdyż te można znaleźć w opracowaniach innych autorów.

W kolejno wydawanych zeszytach znajdzie się ponad 500 alfabetycznie ułożonych nazwisk fotografów, miejsce, w którym przebywali, data lub daty pobytu, a także nowe, nieznane dotychczas informacje.

Zeszyt 1A  ISBN 978-83-61915-83-6: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 24+4, cena detaliczna 29,90 nakład 100 egz.

Zeszyt 2B  ISBN 978-83-61915-84-3: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 44+4, cena detaliczna 34,90 nakład 100 egz.

Zeszyt 3C-F  ISBN 978-83-61915-85-0: format A5, oprawa zeszytowa, druk kolorowy, stron 28+4, cena detaliczna 29,90 nakład 100 egz.

ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Historia fotografii tatrzańskiej. Mistrzowie obiektywu 1859-1939

Autor: Irena i Jarek Majcher, Bogusław Szybkowski

Album jest  najbardziej kompletnym przeglądem artystów sztuki fotograficznej, którzy zmierzyli się z obrazowaniem Tatr. Ponad 420 fotografów, ponad 160 szczegółowych sylwetek, ponad 400 zdjęć. Pierwsze fotografie Zakopanego i Kuźnic, pierwsze obrazy przestrzenne z Tatr, pierwsze kolorowe zdjęcia Tatr. Fotografie Tatr ze szklanych negatywów, fotografie Tatr bezpośrednio z odbitek, fotografie Tatr z archiwalnych czasopism. Tatrzańskie zdjęcia nieznanych autorów, tatrzańskie pocztówki, tatrzańskie zdjęcia lotnicze. Czytelnik znajdzie również informacje o  wynalazcach fotografii oraz szczegóły techniczne aparatów i materiałów światłoczułych, używanych do fotografowania Tatr od 1859 do 1939 roku.

ISBN 978-83-61915-77-5 Format A4, stron 240, druk kolorowy na papierze kredowym. Nakład 350 egz., cena detaliczna 139,00 zł

ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Nakład wyczerpany

Opole 1860-1945. Katalog fotografii

Autor: Bogusław Szybkowski

Książka ta, będąca katalogiem opolskich fotografów, obejmuje najpiękniejszy 85-letni   (1860-1945) okres czarno-białej fotografii. Każda ówczesna uroczystość wymagała wizyty u fotografa, a z czasem sami fotografowie zaczęli wychodzić ze swoich w większości wykwintnych atelier i fotografować w plenerze. Przedstawione w katalogu zdjęcia przykuwają wzrok i ukazują nam nie tylko zmieniającą się modę u pań: krynoliny, gorsety, „pufy” i „gołębie ogony” przy sukniach, a kapelusze „ogrody” na głowach, u panów: fraki, surduty, laski, cylindry i meloniki. Ukazują również zmieniające się miasto, jego budynki, wnętrza restauracji i kawiarni, a także imprezy sportowe i manifestacje polityczne. Katalog w zamiarze swoim miał przedstawić wszystkich fotografów z lat 1860-1945, zarówno tych, którzy bawili w Opolu tylko przejazdem, jak i tych, którzy prowadzili swoje zakłady przez kilkadziesiąt lat. Znalazło się ich w książce dziewięćdziesięciu w tym amatorzy. W książce tej po raz pierwszy opublikowana jest pełna biografia Alfreda „Hauptmanna”  Böhmera, pierwszego niemieckiego artysty fotografa, który 10 lat mieszkał i pracował w Opolu. Pierwszy raz jest też zamieszczona pełna biografia Johanna i Augusta Katzbachów. Są też nowo odkryci fotografowie, którzy pracowali w Opolu i nowe jeszcze nigdzie nie publikowane zdjęcia. Format B5, str. 192, papier kredowy, druk kolorowy, sugerowana cena detaliczna 59,00 zł ISBN 978-83-61915-75-1

ZOBACZ WIĘCEJ W ZAKŁADCE – KOLEKCJA MS

Nakład wyczerpany

Tatry i Pieniny śladami pierwszych turystów i fotografów

Autor: Jarek Majcher

Album „Tatry i Pieniny. Śladami pierwszych turystów i fotografów” to drugie wydanie (znacznie zmienione i poszerzone o Pieniny) książki z 2014 roku, poświęconej początkom fotografii i turystyki tatrzańskiej. Autor podąża śladami dawnych mistrzów fotografii i stara się odnaleźć ówczesne pejzaże i porównać je z krajobrazami współczesnymi. Album jest podsumowaniem wieloletnich wędrówek artysty po Tatrach i Pieninach. Prezentuje zdjęcia czarno-białe, sepiowane, barwne, ręcznie kolorowane odbitki bromowe oraz fotogramy wykonane w technice podczerwieni. Obok artystycznych fotogramów album zawiera precyzyjnie dobrane do zdjęć cytaty m.in. Witkiewicza, Kraszewskiego, Eljasza-Radzikowskiego oraz informacje krajoznawcze i historyczne. Nie było dotąd książki o Tatrach i Pieninach, która w tak perfekcyjny sposób łączyłaby informacje tekstowe z obrazami. Dodatkowym atutem albumu jest rozdział poświęcony pionierom i późniejszym mistrzom fotografii górskiej, tworzącym w latach 1859 – 1939. Książka powinna być lekturą obowiązkową dla każdego miłośnika gór.

Format B4, oprawa twarda szyta, stron 320, papier kredowy, druk kolorowy, sugerowana cena detaliczna 139,00 zł

ISBN: 978-83-619-1560-7

Z historii fotografii w Opolu, Hauptmann Böhmer, Alfred Böhmer 1858-1908

Autor: Bogusław Szybkowski

Jest fascynujące śledzenie w tej książce, ile wysiłku wkładał autor, aby wyrwać z zapomnienia Hauptmanna Böhmera, wybitnego artystę fotografa,  jednego z pierwszych niemieckich piktorialistów  światowego formatu. Oczywiście, że w tej biografii, którą czytelnik ma przed sobą, są jeszcze luki i może nigdy nie da się ich wypełnić, tak jak nie da się odtworzyć muzyki z pokruszonej płyty gramofonowej. Ale to, co już zrobił Bogusław Szybkowski odnośnie biografii Böhmera, jest rzeczą pionierską oraz imponującą – odkrył dla Opola jednego z najważniejszych niemieckich artystów fotografii, a także przypomniał go światu. 

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja Kierownik Katedry Biografistyki Uniwersytetu Opolskiego, (ze wstępu do książki) 

Format B5, oprawa twarda szyta, stron 64, druk kolorowy papier kredowy,sugerowana cena detaliczna 48,00 zł

ISBN 978-83-61915-62-1

Nakład wyczerpany

Fotografowie Tatr 1859-1939

Autor: Jarek Majcher, Bogusław Szybkowski

Data wprowadzenia do sprzedaży: 2018-03-08 Książka przedstawia dzieje fotografii tatrzańskiej i sylwetki niemal wszystkich fotografów (indeks zawiera 230 nazwisk), którzy w latach 1859-1939 przebywali pod Giewontem lub Łomnicą. Obok życiorysów Czytelnik znajdzie w książce również rozdział o technice wykonywania zdjęć dawnymi laty oraz pozna sprzęt, jakim dysponowali fotografowie Tatr w różnych epokach. Najstarsze zachowane zdjęcia Tatr powstały dokładnie 20 lat po ogłoszeniu wynalazku fotografii w 1839 roku. Pionierzy górskiej fotografii byli zawodowcami wyspecjalizowanymi w portretowaniu ludzi w atelier. Pracy w terenie musieli się dopiero nauczyć. Książka FOTOGRAFOWIE TATR zawiera nigdy dotąd niepublikowane zdjęcia Awita Szuberta i innych Polaków, a także fotografów słowackich, węgierskich, czeskich, rosyjskich, austriackich i niemieckich. Osobny rozdział poświęcono w książce wydawcom pocztówek tatrzańskich, gdyż niektóre fotografie przetrwały do naszych czasów tylko na widokówkach. Format B5, oprawa twarda szyta, druk kolorowy na papierze kredowym, stron 128.

Format B5, oprawa twarda szyta, druk kolorowy na papierze kredowym, stron 128. sugerowana cena detaliczna 49,00 zł

ISBN: 978-83-619-1564-5

Historia fotografii w Nysie w latach 1839-1939

Autor: Zygmunt Wielowiejski

W  doborowym towarzystwie wiodących ośrodków miejskich ówczesnej Europy, które zrodziły pierwszych pionierów dagerotypii znalazła się także śląska Nysa. Nysa to miasto, które szczególnie wyróżniało się na mapie całego Śląska, tak wyjątkowe, że stawiane było w jednym rzędzie obok Krakowa i Wrocławia jako najważniejsze miasto tego regionu Europy. Książka wpisuje się w szeroki krajobraz bogatej historii Nysy, ze szczegółami przedstawiając życiorysy i zawodowe sukcesy nyskich fotografów.

Format B5, oprawa miękka, stron 112 papier kredowy, druk kolorowy, sugerowana cena detaliczna 45,00 zł

ISBN: 978-83-61915-68-3

Nakład wyczerpany

Polskie aparaty fotograficzne 1953-1985 KATALOG

Autor: Jedynak Mariusz

Krótko przed północą, 28 grudnia 1953 roku, w nowo wybudowanych Warszawskich Zakładach Kinotechnicznych zakończono montaż pierwszego aparatu fotograficznego – Start I. Kolejnymi aparatami były, bardzo tanie, bakelitowe aparaty Druh. Pod koniec lat 50. mury fabryki opuściły aparaty Fenix, pierwsze produkowane w Polsce aparaty na film małoobrazkowy. Następne – Alfa, cechujące się oryginalną i nowatorską budową, były jednymi z najładniejszych aparatów fotograficznych jakie kiedykolwiek wyprodukowano, nie tylko w kraju ale i na Świecie. W katalogu znalazły się wszystkie odmiany tych aparatów wraz z prototypami Gama i Zefir, z podaniem cen kolekcjonerskich i stopni rzadkości ich występowania na giełdach i aukcjach

Format B5, oprawa miękka, stron 160, druk kolorowy na papierze kredowym, sugerowana cena detaliczna 69,00 zł.

ISBN: 978-83-619-1567-6

Wybrane publikacje książkowe i albumowe Wydawnictwa MS w Opolu

Almanach fotografii opolskiej

Atrakcje turystyczne Polski Walory kulturowe

Blask lampy naftowej                                 

Brzeskie freski Mistrza Jana                                                  

Bystrzyca Kłodzka historia, ludzie                                                     

Bystrzyca Kłodzka na dawnej pocztówce

Cały Spórok śpiewa z nami

Chwile na szklanych kliszach zapisane                                              

Częstochowa na dawnej pocztówce                                                                    

Dawne widoki Opola

Die Zeit des Plebszits in Oberschlesien 1920-22

Druki brzeskie w j. polskim XVII-XX w.

Dziedzictwo kulturowe powiatu opolskiego

Dzieje Głogówka

Fotografowie Tatr

Fundamentals of logistics and supply chain ..                                                                  

Głogówek na dawnej pocztówce                                                                                                          

Głogówek w obiektywie                                                           

Gminy masywu Śnieżnika                                                       

Grodzisko dzieje wsi i kościoła

Groty Lascaux                                                                               

Historia fotografii tatrzańskiej Mistrzowie obiektywu                                              

Historia fotografii w Brzegu

Historia fotografii w Nysie                                                                         

Historia fotografii w Oleśnicy 

Historia Izraela na tle słów i czynów symbolicznych proroka Ezechiela                                                                                       

Historia miasta Prudnika na Górnym Śląsku

Historia u Piastów Piastowie w historii                                                            

Impresje Spiskie. Tatry Pieniny Słowacki Raj Dolina Popradu

Jasna Góra na dawnej pocztówce

Jemielnica dzieje wsi i parafii                                                 

Kalety na starych widokówkach i fotografiach                                              

Kantyczki i pastorałki                                                               

Katalog monet 2 zł. 9 kolejnych wydań

Katalog wystawy mennictwa Piastów Śląskich                                                              

Kresowa Atlantyda 18 tomów (w przygotowaniu tom 19)                                                          

Kresowe Trójmiasto                                                                  

Krośnica i Borycz                                                                        

Lewin Brzeski monografia miasta                                                       

Ludzie Kultura Wiara                                                               

Lwów. Ogród snu i pamięci

Łambinowice na dawnej pocztówce

Magia iluzji dzieło Jana Kubena                                           

Max Pinkus 1857-1934. Śląski przemysłowiec i mecenas kultury                                          

Międzylesie dawniej i dziś                                                       

Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej REPRINT

Na początku był kabaret

Niegdyś młodzież dzisiaj chluba           

Niemodlin monografia                                                             

Nieszpory katyńskie 2 wydania                                                            

Nysa na dawnej pocztówce                                                                      

Nysa Śląski Rzym                                                                        

O fotografiach Maxa Glauera

Okres plebiscytu na Górnym Śl.                                           

Opole 150 lat fotografii                                                            

Opole 150 lat fotografii WYBÓR

Opole katalog fotografii 1860-1945

Opole kolory miasta                   

Otmuchów miasto kwiatów                                                    

Otmuchów Vidnava Javornik Krnov                                                            

Pieniądz zastępczy na Śląsku                                                 

Piotrówka wieś założona przez Husytów                         

Pisarzowice REPRINT                                                                             

Pisarzowice. Wieś bliska sercu

Pocztówka z Niemodlina                                         

Poezja Gór

Polskie aparaty fotograficzne 1953-85 Katalog

Portret miasta Brzeg na dawnej pocztówce

Pory roku w malarstwie Janiny Karwowskiej                                                                

Pozdrowienia z .. Portret dawnej wsi opolskiej                                             

Prószków miasteczko z nutką nostalgii                                            

Prudnik dawniej i dziś

Prudnik lat minionych                                                              

Prudnik na dawnej pocztówce 2 wydania                                                         

Przewodnik po Częstochowie REPRINT                         

Ratusz w Opolu

Rejencja Opolska na dawnej pocztówce

Reklama w turystyce

Rogów Opolski przewodnik po historii i okolicy                                                                         

Roman Dzieślewski Pierwszy polski prof. elektrotechniki

Rzeźby Gerarda Kocha

Strzelin 65 lat temu                                                                    

Szansa dla polskiego rolnictwa                                              

Szymiszów kościół i wieś

Ścieżka dydaktyczna na szlakach wzgórz strzelińskich

Śladami Jagiellonów

Śladami kopyt ku wolności

Śląski Wawel Muzeum Piastów Śl. w Brzegu                                                 

Tatry i Pieniny śladami pierwszych turystów i fot..

Tatry śladami pierwszych turystów i fotografów                          

Twarz dziecka

Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej

W krainie niemodlińskich stawów

Welcher Heimat gehört unser Herz?

Widoki dawnego Strzelina i okolic                                      

Wspomnienia z Głogówka                                      

Wszystkie pory świtu                                                                

Wzgórze uniwersyteckie w Opolu                                       

Z dziejów Głogówka                                                                  

Z historii fotografii w Opolu Hauptmann Böhmer

Z historii rzemiosła na Śląsku Opolskim

Zabrze na dawnej pocztówce

Zaklęte w naturze                                        

Zamek i park w Strzelcach Opolskich

Zamek Piastowski w Opolu

Zamki Pałace i Dwory Ziemi Strzeleckiej                                                    

Zasłuchana w człowieka

Ziemia Częstochowska dawnej pocztówce

Złoty Stok na dawnej pocztówce                                          

Znaczki pocztowe, stemple … 

Żarska porcelana rodziny Cartensów       

Żony królów i władców polskich